Silmäsairaudet

PRA silmäsairaus

Glenneillä voi esiintyä geneettisesti periytyvää PRA-silmäsairautta, joka kehittyy hitaasti mutta johtaa lopulta silmien sokeuteen. PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuma tuhoaa silmän valoa aistivia soluja. PRA- sairauteen on kehitetty yksinkertainen geenitesti, jonka avulla voidaan verikokeesta selvittää onko glenni kantaja kyseisen geenimutaation suhteen. Jotta sairaus ilmenee koirassa, on koiralla oltava tämä crd3-geenimutaatio molemmilta vanhemmilta. Jos koira on saanut viallisen geenin vain toiselta vanhemmalta, koira on PRA:n suhteen kantaja ja voi siirtää viallisen geenin jälkeläisiin. PRA-geenin kantajat ovat ilmiasultaan terveitä yksilöitä eivätkä sokeudu itse.

Linkki power point esitykseen PRA by Alison Seale in the UK explains the disease, the international history of the research, & the use of the test.

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/Silm.sairauksista.htm

Lisäksi silmät tulisi myös tarkastuttaa eläinlääkärillä mahdollisten muiden silmäsairauksien (perinnöllinen harmaakaihi, retinan dysplasia, glaukoma ym.) pois sulkemiseksi.

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/artikkelit/Mitasilmat.htm

Goldstein O, Mezey JG, Boyko AR, Gao C, Wang W, Bustamante CD, Anguish LJ, Jordan JA, Pearce-Kelling SE, Aguirre GD, Acland GM. Generalized progressive retinal atrophy in the Irish Glen of Imaal Terrier is associated with a deletion in the ADAM9 gene. Mol Cell Probes. 2010 Dec ;24(6):357-63. Epub 2010 Aug 4 .