Rodun terveys

Yleisesti ottaen glennit ovat varsin terve rotu. Niiden odotettavissa oleva elinikä on noin 10-12 vuotta. Tosin useat glennit elävät vieläkin pidempään, jopa 14-16 v asti.

Glennit ovat harvinainen ja lukumäärältään pieni rotu, tästä johtuen kaikki glennit ovat geeniperimältään hyvin samanlaisia ja polveutuvat muutamista kantayksilöistä. Ihan niin kuin kaikilla koiraroduilla, myös glenneillä voi ilmetä rotutyypille ominaisia sairauksia tai ne voivat olla jonkun piilevän sairauden geenin kantajia. Toistaiseksi glennit ovat säästyneet useilta muita rotuja vaivaavilta monilta perinnöllisiltä sairauksilta, sillä glenneiltä on löydetty vain geneettisesti periytyvää silmäsairautta PRA:ta.

Jotta tämä harvinainen rotu säilyisi elinvoimaisena ja terveenä kaikkien jalostukseen käytettävien yksilöiden tulisi olla terveitä ja PRA-geenitestattuja, jotta emme tahallisesti siirrä mahdollista sairautta seuraavaan sukupolveen. Ulkosiitosta tulisi myös suosia, jottei piilevät geneettisesti periytyvät sairaudet pääse rikastumaan glennipopulaatiossa.

Toistaiseksi glennit eivät kuulu PEVISAn (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) piiriin, eli niille ei Suomen kennelliiton sääntöjen mukaan tarvitse tehdä mitään tutkimuksia ennen astutusta, toisin kuin valtaosalle koiraroduista. Glennit ry:n jalostustoimikunta on kuitenkin valmistelemassa jalostuksen tavoiteohjelmaa, ja se julkaistaneen vuoden 2017 aikana.